پرش لینک ها

قیمت گذاری

12 Months Membership
 • طول عضویت 12 ماه
 • تعداد اعضا یک نفر
 • دسترسی نامحدود به باشگاه مشتریان
 • دسترسی نامحدود به باشگاه بدنسازی
پرداخت ماهانه No contract
 • تعداد افراد یک نفر
 • هزینه 300 هزار تومان
 • بدون قرارداد لغو هر زمان
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام رایگان
بازدید 1 روزه Pay as you go
 • عضویت یک روزه ما را تست کنید
 • تعداد افراد یک نفر
 • دسترسی به باشگاه مشتریان
 • کلاس یک روزه تناسب اندام
12 ماهه

$299

 • طول عضویت 12 ماهه
 • تعداد اعضا یک نفر
 • دسترسی نامحدود به باشگاه
 • دسترسی رایگان به باشگاه بدنسازی
12 ماهه

$29

 • طول دوره 12 ماه
 • تعداد اعضا یک نفر
 • دسترسی نامحدود به باشگاه
 • دسترسی رایگان به باشگاه بدنسازی
یک روزه

$9

 • عضویت ما را امتحان کنید
 • تعداد اعضا یک نفر
 • دسترسی به باشگاه
 • دسترسی به باشگاه بدنسازی
استاندارد $10
 • محدودیت کاربر 5
 • 30 گیگابایت حجم
 • 15 پروژه
 • 7 فایل اپلودی
شرکتی $30
 • محدودیت کاربران نامحدود
 • 500 گیگابایت فضا
 • تعداد پروژه 50
 • تعداد فایل اپلودی 50