پرش لینک ها

ماساژ کمپرس گیاهی


تاریخ:
می 1, 2019

در این ماساژ از یک نوع بسته گیاهی کمپرس شده استفاده می شود که انواع گیاهان مفید مناطق استوایی با هدف خاص در آن متراکم شده اند. این ماساژ علاوه بر رفع خستگی و آرامبخش بودن به بهبود شرایط پوست کمک می کند.