پرش لینک ها

آیورودا کهن ترین سبک زندگی و طب شرقی

آیوورودا قدیمی ترین روش درمانگری طبیعی است که پیشینه آن به 5000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. آیورودا ترکیبی از دو کلمه آیو و ودا است، که آیو به معنای دانش و ودا به معنای زندگی است که به معنی دانش زندگی می باشد. زندگی ما ترکیبی از بدن و ذهن و همچنین قوای حسی و روح است.
آیورودا در واقع بخشی از دانش وداهاست که شامل دانش معنوی درونی هم می شود که فهم قابل درکی از جهان درون می دهد. دانش وداها که شامل یوگا، مدیتیشن، ستاره شناسی، فیزیک بدن، رژیم غذائی، کار بر روی بدن و روانشناسی است.
یکی از روش های درمان در آیورودا درمان با روغن می باشد به دو روش انجام می گیرد.
1) اسنیهاپاما یا درمان درونی با روغن
2) آبهیانگا یا درمان بیرونی با روغن که همان ماساژ است
بر اساس آیورودا هرکس بخواهد طول عمر با کیفیت داشته باشد باید از روغن استفاده کند. خصوصا در سر، گوش ها، کف دستها و پاها. انواع روغن های گیاهی داروئی برای این کار مناسب است.

یک دیدگاه بگذارید

نام*

وب‌سایت

دیدگاه